Zobacz wyniki

Wpływ DeliGuard na ogólną poprawę zdrowia

97% użytkowników zauważyło wyraźną poprawę zdrowia zwierząt. 3% użytkowników nie zgłosiło żadnych znaczących zmian w stanie zdrowia zwierzęcia.97% użytkowników zauważyło wyraźną poprawę zdrowia zwierząt. 3% użytkowników nie zgłosiło żadnych znaczących zmian w stanie zdrowia zwierzęcia.

Opis badań

Badanie satysfakcji konsumentów przeprowadzono z udziałem 102 zwierząt towarzyszących (28 kotów i 74 psy), u których zastosowano DeliGuard przez okres 2 tygodni. Celem pracy była ocena wpływu codziennej suplementacji postbiotykiem DeliGuard na stan zdrowia, dobrostan i kondycję zwierząt.

 CRP 6,5 - kontrola, 3,5 - DeliGuard

Działanie na układ immunologiczny

DeliGuard wspomaga działanie wątroby, co w efekcie powoduje spadek produkcji białka CRP - wskaźnika stanu zapalnego organizmu, który wzrasta np. na skutek choroby lub w wyniku codziennych, drobnych urazów tkanek.

Poprawa aktywności enzymów wątrobowych

DeliGuard wspiera działanie wątroby, obniżając poziomy enzymów wątrobowych AST i ALT. Poprawa tych parametrów korzystnie wpływa na odżywienie całego organizmu, jak również kondycję zwierzęcia i jakość sierści.

ALT (U/L): 62 - kontrola, 41 - DeliGuard
AST (U/L): 37 -kontrola, 26 - Deliguard

i zobacz, że DeliGuard działa

Rozwiązania dla biznesu

Zespół DeliGuard